Meer info over Klassemuziek!

Klassemuziek! brengt al meer dan 30 jaar een even eenvoudig als uniek concept naar de basisscholen in Vlaanderen: we laten de leerlingen tijdens de 6 leerjaren van de basisschool met 18 verschillende instrumenten kennismaken. Dat doen we door elk trimester één instrument door Vlaanderen te laten toeren met voorstellingen voor alle jaren van het basisonderwijs (de voorstellingen zijn voor alle leeftijden dezelfde, maar er wordt natuurlijk op een andere, aangepaste manier met de leerlingen omgegaan).
Elke voorstelling is een mini-concert van één lesuur waarbij de leerlingen één instrument (beter) leren kennen. We beperken ons niet tot het klassieke orkest: ook de saxofoon, de gitaar, de stem, de doedelzak en de blokfluit komen aan bod. En het is ook geen echt concert waarbij de leerlingen heel de tijd stil moeten zitten luisteren: ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan de voorstelling door te zingen, te klappen, op het instrument te spelen etc.

We zetten maximaal in op interactie; daarom mogen de groepen niet te groot zijn. De ideale groep is de klas. Leerlingen kennen elkaar en er kan nadien volop ‘nabesproken’ worden. Eventueel mogen twee kleinere klassen samengevoegd worden, maar de limiet van 40 leerlingen mag nooit overschreden worden.

Om een concreet voorbeeld te geven: veronderstel dat er in jouw school zes klassen zijn (één voor elk leerjaar). Dan brengen we in jouw school elk trimester zes voorstellingen: één voor elke klas. In het eerste trimester van het schooljaar 2019–2020 zouden dat zes voorstellingen gitaar zijn, in het tweede trimester zes voorstellingen accordeon en in het laatste trimester zes voorstellingen klarinet.

Elke voorstelling kost 80 euro all-in. Dat komt dus op 240 euro per klas per schooljaar. Scholen zijn natuurlijk niet verplicht zich meteen voor zes jaar te engageren of om er alle klassen bij te betrekken, ze kunnen ook eenmalig een beroep op ons doen, of voor twee voorstellingen per jaar (i.p.v. drie) of b.v. alleen voor de derde graad. De voorstellingen worden echter wel het beste gesmaakt en geapprecieerd (door de directies én de leerlingen) in de context van een weerkerend gegeven, eens per trimester.

Dit systeem ‘werkt’ al meer dan 30 jaar in een groot aantal scholen in de regio Aalst, en sedert enkele jaren bieden we het ook in de rest van Vlaanderen aan. We hebben gemerkt dat we ermee tegemoet komen aan een aantal noden binnen het basisonderwijs:

praktisch: de muzikant komt naar de school, vereiste accommodatie is uiterst beperkt en binnen het bereik van alle scholen. Leerlingen moeten zich dus niet verplaatsen, er hoeft geen bus gehuurd te worden etc.
invulling van muzische opvoeding: onze voorstellingen zijn gesneden koek voor leerkrachten die zelf weinig expertise hebben op het muzikaal/muzische vlak. Bij elke voorstelling hoort een didactische map en een bundel voor de leerlingen.
budgettaire beperkingen: 80 euro per voorstelling is een zeer lage prijs. In sommige scholen wordt deze rekening bovendien betaald door het oudercomité om de schoolfactuur van de leerlingen niet te belasten.