Dringend gezocht: toetsenspelende muziekmagiër

We zijn dringend op zoek naar een pianist/toetsenist die in de loop van het tweede trimester van dit schooljaar (dus begin 2019) een aantal (+/- 50) schoolvoorstellingen kan geven.

Klassemuziek! wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd in een aantal lagere scholen in Vlaanderen. Elk trimester gaat een muzikant met zijn instrument naar de school om in groepen van max. 40 lln een muzikale trip te maken waarin zijn instrument centraal staat. Leerlingen leren zo gedurende de lagere school 18 verschillende instrumenten kennen.

De bedoeling is echter niet om een encyclopedisch verhaal over je instrument te vertellen, maar om een muzikale belevenis aan te bieden die de leerlingen verliefd maakt op muziek (en als het even kan ook op je instrument, maar dat is secundair). Interactie is zeer belangrijk (v.b. meezingen, klappen, raadsels oplossen, dansen, eens op het instrument in kwestie kunnen spelen, vertellen wat hun ervaringen met muziek zijn etc.).

Van de muzikant worden twee informatiebundels verwacht: één korte voor leerkrachten en directies, waarin het verloop van de voorstelling wordt geschetst en waarin de link naar de eindtermen en leerdoelen uit het leerplan muzische vorming wordt gelegd. De andere bundel is bedoeld voor de klas: hij bevat info (die wel wat encyclopedischer kan zijn) en opdrachten voor alle leeftijden van de lagere school zodat ze na de voorstelling de belevenis nog wat verder kunnen uitwerken. Voor deze bundels hebben we modellen en voorbeeldmappen.

Behalve dat het ‘een belevenis’ moet zijn, zijn er geen voorwaarden. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, en dus willen we het liefst de voorstelling waar jij zelf enthousiast over bent. Dat kan een liedjesshow zijn, een muzikaal verhaal, een ‘reis rond de wereld’, een instrumentenbouwworkshop, …

Praktisch gezien zijn volgende zaken van belang:

  • Je bent mobiel én beschikt zelf over een verplaatsbare (allicht elektrische) piano. In elk geval moet alles wat je nodig hebt voor de voorstelling door jou zelf ter plaatse aangevoerd kunnen worden.
  • Het gaat over 40 à 50 voorstellingen van een lesuur (50 minuten) en verdeeld over een 12-tal scholen/locaties, gewoonlijk aan een tempo van 3 à 5 voorstellingen per dag.
  • Alle voorstellingen moeten in het tweede trimester plaatsvinden. De dagen waarop kunnen in onderling overleg afgesproken worden (b.v. als je op bepaalde dagen structureel bezet bent of als je bepaalde weken druk bezig bent met andere projecten)
  • De scholen zijn hoofdzakelijk in de provincie Oost-Vlaanderen en Mechelen gelegen.
    Er wordt een all-in-vergoeding van 55 euro per voorstelling voorzien, betaalbaar na voorlegging van een KVR-formulier (voor zover de limieten worden gerespecteerd) of een factuur (hetzij als zelfstandige, via een vzw of via een interimbureau).

Meer info: Tom Deneckere — 0486 51 33 48 — mail@klassemuziek.be